Sekretesspolicy

Allmänt

Webbplatsen www.sarasbnb.se drivs av Sara's Bed & Breakfast (Rönningås Skog AB), härefter kallad Sara's bnb. Denna sida innehåller regler och villkor för användandet av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användarpolicy i sin helhet, samt villkoren i den utformning hemsidan har vid varje enskilt tillfälle. Sara's bnb förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och revidera informationen på den här sidan. Uppdateringar som görs på denna webbplats träder i kraft omedelbart vid publicering. Om du använder den här webbplatsen efter det att uppdateringar har publicerats är det detsamma som ett accepterande av dessa förändringar.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på webbplatsen tillhör, om inte annat meddelats, Sara's bnb . Namn, logotyper och andra märken som identifierar våra produkter och tjänster tillhör oss och våra närstående bolags varumärken och är skyddade av internationell varumärkeslagstiftning.

Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen för eget bruk. I övrigt är det förbjudet att kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information från webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Sara's bnb.

Användarvillkor

Denna webbplats får inte användas på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller på något annat sätt som förhindrar eller försämrar tillgängligheten till webbplatsen, inte heller får webbplatsen användas i olagligt, vådligt, bedrägligt eller i något annat skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, drifta, överföra, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) spyware, virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara. Du får heller inte använda denna webbplats för något marknadsföringsändamål utan Sara's bnbs skriftliga medgivande.

Personlig integritet

Vi tycker att din integritet är mycket viktig och vårt åtagande att skydda våra kunders personliga information tas på största allvar. All information du skickar till oss tillhandahålls i enlighet med den svenska personuppgiftslagen (PUL). Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att den information som du skickar samlas in och hanteras i enlighet med dessa villkor.

Du ger oss rätt att använda, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter, som till exempel ditt namn eller din adress och annan information som kan hänföras till dig. Detta för att Sara's bnb eller samarbetsbolag till Sara's bnb, ska kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som finns tillgängliga på webbplatsen.

Genom köp av våra produkt(er) eller tjänst(er), användning av våra hemsidor, registrering av användarkonto eller nyhetsbrev eller genom att du interagerar med oss, till exempel genom våra officiella företagssidor i de sociala medierna (tredje part såsom Facebook, Google, Instagram etc), så innebär det att du samtycker till vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy. Du kan återkalla ditt medgivande skriftligen genom att skicka ett meddelande om detta till nedan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna ut sina personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du antingen ringa oss på telefonnummer +46 (0) 70-494 16 12, mejla oss på info@sarasbnb.se eller skicka ett brev till Sara's Bed & Breakfast, Gubbyn 407 A,
841 96 Erikslund, och meddela oss detta. Du har som kund rätt att, efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress, få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Cookies och andra typer av spårningsteknologi

För att kunna förbättra ditt besök på den här webbplatsen samlar vi viss information om dig via cookies när du använder den här webbplatsen. Denna information lagras på våra servrar och kan till exempel innehålla information om ditt operativsystem, version av webbläsare, domännamn och IP-adress, vilken URL du kom från och går till samt vilka delar av webbplatsen du besöker. Denna information används främst till att förbättra vår webbplats.

De flesta större webbplatserna använder cookies. Cookies är små textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till ursprungswebbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen cookien.

Cookes har en hel del fördelar, som att till exempel förenkla navigeringen mellan de olika sidorna, komma ihåg dina inställningar och förval, hjälpa oss att förstå hur vår webbplats används och i slutändan även förbättra din online-upplevelse. De kan också hjälpa till att styra så att de webbannonser som dyker upp stämmer bättre överens med dina intressen.

Du kan blockera användandet av cookies i de flesta webbläsare. I vissa fall kan dock detta medföra att webbplatsen fungerar sämre eller inte alls, beroende på inställningarna i din webbläsare.

Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Länkar

Länkar till webbplatser tillhörande tredje man kan förekomma på den här webbplatsen. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Sara's bnbs webbplats. Sara's bnb har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar ut någon information om dig själv.

Säkerhet

All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och personlig information som du uppger i samband med transaktioner kommer att användas av Sara's bnb, eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Du är införstådd med att sådan personlig identifierbar information kommer att behandlas av oss, och om en samarbetspartner till Sara's bnb är inblandad, kommer denna data att behandlas av en sådan leverantör enligt vad som beskrivs i den leverantörens integritetspolicy. Du accepterar att vi inte är ansvariga för insamling av information eller integritetshanteringen hos dessa leverantörer eller någon annan tredje part. Du samtycker till att all information du tillhandahåller när du gör bokningar eller köp eller begär tjänster kommer att vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter du ådrar dig eller andra användare av ditt konto ådrar sig och att betalning med kreditkort eller andra typer av betalningsformer dras enligt det pris/de priser som gällde vid tidpunkten för sådana inköp.

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående varning, ändra beskrivningar/bilder av, eller referenser till produkter eller tjänster på denna webbplats, att begränsa antal/tillgänglighet av de produkter eller tjänster som kan beställas, och/eller vägra försäljning till dig. Vi vill även påpeka att beskrivningar, bilder eller referenser till produkter eller tjänster från tredje part inte nödvändigtvis innebär att sådana produkter stöds eller rekommenderas av oss.

Även om Sara's bnb vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information du lämnar ut när du är uppkopplad.

Tillgängligheten till den här webbplatsen

Vanligtvis är denna webbplats tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi förbehåller oss dock rätten att kunna göra denna webbplats otillgänglig oavsett anledning (handlar dock oftast om uppdateringar). Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada, förlust som uppstår i samband med tekniskt fel, avbrott, avstängning eller borttagande av denna webbplats.

Force Majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt villkoren i denna text, om underlåtenheten har sin grund i orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom (men inte begränsat till) åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.

Övrigt

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår webbplats.